Evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige

Konkordiebokens försättsblad 1580

Teologi

Allmänt

Griftetal av kyrkoherde Sten Rydh över teol. dr. Tom G.A. Hardt, 1998.

Några tankar kring Tom Hardts teologi. Föredrag av Sten Rydh.

Luther och svärmarna. Föredrag av Sten Rydh, Finnåker, 2013.

Skapelsen

Om skapelsen. Föredrag av Tom Hardt, 1972.

Rättfärdiggörelsen

Omvändelse och rättfärdiggörelse. Föredrag av Sten Rydh, Hillerød, 2013.

Rättfärdiggörelsen - kyrkans huvudartikel. Föredrag av Sten Rydh, Finnåker 2017.

Kyrkan

Om kyrkogemenskap. Från Church of the Lutheran Confession, 1973.

Kyrkogemenskap i fornkyrkan och i den lutherska kyrkan. Av Tom Hardt.

Luthers skrift "Wider Hans Wurst". Föredrag av Sten Rydh, Finnåker 2014.

Luthers skrift "Wider Hans Wurst". Föredrag av Sten Rydh, Norrköping 2015.

Om den gamla, rätta kyrkan. Översättning av huvuddelen av Luthers skrift "Wider Hans Wurst" (1541) av Sten Rydh.

Nattvarden

Om altarets sakrament. Föredrag av Sten Rydh, Finnåker 2014.

Ämbetet

Det bibliska ämbetet. Föredrag av Sten Rydh, Bengtsfors 2017.

Äktenskapet

Bibeln och äktenskapet. Föredrag av Sten Rydh, 2013.

I Herren - ἐν Κυρίῳ. Av Sten Rydh, 2017.